Back to top

Dr. deseyne sarah

TIJDELIJK AANGENOMEN GENEESHEER-SPECIALIST

Conventionering

In ons ziekenhuis wordt gefactureerd aan conventietarieven. Is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid