Back to top

Dr. maetens myriam

GENEESHEER-DIENSTHOOFD

Info

Consultatie-uren campus Henri Serruys:

Dinsdag: 14.00 - 17.00 uur

Conventionering

In ons ziekenhuis wordt gefactureerd aan conventietarieven. Is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid