Back to top

Patiëntendossier

Mijn dossier

Het ziekenhuis houdt een elektronisch patiëntendossier bij met uw administratieve, medische en paramedische gegevens.
Hieronder beschrijven we hoe u informatie kan opvragen over uw medisch dossier met resultaten, beelden en de geplande afspraken.

Digitale platformen voor patiënten

COZO: ALLE INFORMATIE OP EEN PLEK

www.cozo.be of via de applicatie voor smartphones

Wat?

U kan conform de vereisten en veiligheidsprocedures van de overheid (eHealth) bepaalde informatie uit uw dossier opvragen en dit via één portaal dat toegang biedt tot de verschillende ziekenhuizen waar u in behandeling bent. De ziekenhuizen bepalen hierbij zelf welke informatie ze online beschikbaar stellen. Dit hangt af van de technische mogelijkheden van het digitale patiëntendossier dat in het ziekenhuis gebruikt wordt. U vindt er wel steeds uw digitale röntgenfoto's terug en kan binnenkort ook de medische verlagen raadplegen. U vindt via datzelfde portaal, nu of in de toekomst, ook informatie over uw beknopt gezondheidsdossier bij de huisarts en over uw vaccinaties.

Hoe?

U moet vooraf eenmalig uw geïnformeerde toestemming geven. U geeft de toestemming via uw PC thuis met behulp van uw elektronische identiteitskaart, in het ziekenhuis, bij de huisarts, in het ziekenfonds of bij de apotheker.
Meer informatie vindt u op www.patientconsent.be.

Na het éénmalig geven van uw toestemming krijgt u toegang tot uw dossier via www.cozo.be - link patiënten.

Uw toestemming zorgt er ook voor dat uw behandelende artsen in de verschillende ziekenhuizen uw verslagen en resultaten kunnen opvragen via COZO wanneer u bij hen behandeld wordt.

MYNEXUZHEALTH

www.mynexuzhealth.be

Wat?

MyNexuzHealth geeft zicht op uw dossier, afspraken en resultaten uit alle ziekenhuizen die met hetzelfde elektronische patiëntendossier werken (naam = Nexuz). AZ Sint-Jan is aan het overschakelen naar dit elektronisch patiëntendossier, waardoor MyNexuzHealth in de toekomst meer en meer gebruikt zal worden. Voor verschillende medische disciplines vindt u al uw afspraken terug op dit platform. In de loop van 2018 willen we ook de verslaggeving aanbieden.

Opgelet. Het is nog niet mogelijk om via MyNexuzHealth resultaten te zien van ziekenhuizen die niet met het Nexuz-systeem werken. Hier kan u zien welke ziekenhuizen aangesloten zijn: https://www.nexuzhealth.be/nl/partners

Hoe?

U kunt inloggen met uw eID via het beveiligd aanmeldportaal van de overheid (CSAM). Beschikt u niet over een eID lezer dan kunt u via www.mynexuzhealth.be een gebruikersnaam en paswoord aanvragen. U ontvangt daarbij dan ook een tokenkaart. Met deze combinatie kunt u zich dan ook aanmelden op het platform.

PATIËNTENPORTAAL

http://patientportaal.azsintjan.be

Wat?

Dit is een portaalsite die op termijn zal verdwijnen. De functionaliteit wordt overgenomen door MyNexuzHealth. U kunt er nu nog uw administratieve gegevens raadplegen en uw toekomstige en voorbije afspraken zien van een afnemend aantal consultaties. De afspraken van de overige consultaties vindt u in MyNexuzHealth. Het ziekenhuis probeert deze overgangsperiode zo kort mogelijk te houden.

Hoe?

De toegang gebeurt met uw rijksregisternummer en een wachtwoord. Via de lokale patiëntenportaalsite heeft u geen overzicht van de gegevens in de andere ziekenhuizen. U kan er wel uw afspraken nakijken en eventueel een afspraak boeken met behulp van een verwijzingscode die u kreeg bij de huisarts.

ONLINE BEELDVORMING

http://images.azsintjan.be/

Tot slot kan u via deze link ook uw digitale beelden opvragen. Deze toegang is beveiligd met een code die u ontvangen heeft na het onderzoek. Via die code heeft u alleen toegang tot uw beelden van het onderzoek. Dit is ook een handige en snelle werkwijze voor de huisarts.

Wenst u toch liever een papieren afschrift van uw dossier of wilt u meer weten over de inhoud van uw dossier?

Vul het document 'Verzoek om afschrift gegevens uit patiëntendossier' in:

Bij vragen kan u zich wenden tot het secretariaat van de medisch directeur dr. Marco Lanckneus, t: 050 45 22 40.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 20 juni 2018