Vind snel de juiste arts of dienst
Back to top

Professional

Voor het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg essentieel. Daarom organiseren en faciliteren wij regelmatig bijscholingsactiviteiten en zoeken we actief de samenwerking op. Zowel binnen ons ziekenhuis als daarbuiten, met zorgprofessionals uit de regio.

Hier vindt u relevante informatie over onze bijscholingsactiviteiten, samenwerkingsplatformen, openstaande vacatures en meer.

Labogids voor artsen

Ga hier naar de labogids

Bijscholing en wetenschap

Hier vindt u informatie over Health Care Academy, ons digitaal platform voor permanente vorming binnen ons ziekenhuis. Ook vindt u er alle evenementen die op de agenda staan en informatie over onze medische bibliotheek.

Lees meer

Samenwerkingsplatformen

Via diverse samenwerkingsplatformen wil het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV de samenwerking met de ons omringende zorgprofessionals faciliteren.

Lees meer

COMMISSIE VOOR ETHIEK

Aan patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek zijn heel wat ethische aspecten verbonden. Wie hierover advies wil, kan terecht bij ons ethisch comité.

Lees meer

Klinische paden

Een klinisch pad is een multidisciplinair werkinstrument dat het ideale en te verwachten verloop beschrijft voor een specifieke patiëntenpopulatie. Het doel is om een kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren.

Lees meer

Azlink

Het azlink-magazine is voor talloze huisartsen en verwijzende artsen dé informatiebron over het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. U kunt dit magazine ook online bekijken op azlink.be.

Lees meer

Stage

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV biedt diverse stagemogelijkheden aan.

Lees meer

Aanwerving

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zoekt geregeld nieuwe medewerkers, van hooggespecialiseerde artsen tot andere professionele zorgmedewerkers tot paramedici en niet-medisch geschoold personeel.

Lees meer

Robotchirurgie

De komst van robotica in de geneeskunde brengt een (r)evolutie teweeg in de medische en verpleegkundige zorg voor de patiënt.

Lees meer

Documenten en handleidingen

Hier vindt u frequent gebruikte formulieren en documenten. De brochures vindt u in het menu onder Downloads

Lees meer

Kwaliteitszorg

Hier vindt u alle informatie omtrent Kwaliteitszorg

Lees meer
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24 oktober 2018